Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

Lekcje rozpoczynają się o godz. 800 kończą o godz. 1500.

 Sekretariat szkoły pracuje w godz. 700 - 1500.

Pedagog szkolny przyjmuje we wtorek  w godz. 900 - 1325

                                                       w piątek w godz.  925 - 1325