Majątek szkoły stanowią budynki szkoły 

wraz z wyposażeniem i działką, na której się znajdują.

 

Wartość budynków - 5 152 172,25 zł
Wartość środków trwałych - 519 534,18 zł
Wartość księgozbioru - 102 002,87 zł