Obwód szkolny

 

Obwód Szkoły Podstawowej w Grzęsce
obejmuje miejscowość Grzęska z wyłączeniem Grzęski od strony Świętoniowej do nr 306, Grzęski Zagrody od strony wschodniej do nr 372 i Grzęski Zagrody od strony zachodniej w całości.