Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Bip Szkoły Podstawowej w Grzęsce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Grzęsce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Szymanowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 166487125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Grzęsce
  Grzęska 503
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 1656487125

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek: Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce, Grzęska 503, 37-200 Przeworsk.

Budynek składa się z  dwóch skrzydeł, starego i nowego.

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia:

-wejście główne znajdujące się w łączniku obu skrzydeł od strony zachodniej, znajduje się na wysokości poziomu parkingu.

-wejście boczne do starego skrzydła budynku znajdujące się na zachodniej ścianie budynku, znajduje się na wysokości poziomu parkingu

-wejście boczne do starego skrzydła budynku znajdujące się na południowej ścianie od strony ulicy, przed wejściem znajduje się 10 schodków zabezpieczonych barierką.

Po wejściu do budynku wejściem głównym, na wprost niego znajduje się tablica informacyjna.

Sekretariat  szkoły znajduje się na 1 piętrze  w nowym skrzydle budynku. Skrzydło to wyposażone jest w windę. Jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dostępne są w nim wszystkie poziomy korytarzy oraz pomieszczeń, w tym toalety znajdujące się na każdej kondygnacji.

Skrzydło stare jest obiektem piętrowym, występują w nim  progi i schody ograniczające poruszanie. Schody są zabezpieczone barierkami. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem znajduje się parking na 13 aut osobowych

 

Raport o stanie zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie zapewnieniu dostępności podmiotu publicznego pdf 723.40 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 08:58 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 09:00 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 styczeń 2022 09:00 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 styczeń 2022 20:24 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 18:37 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 10:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 luty 2023 10:48 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 10:50 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 19:45 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 19:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 19:46 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 19:47 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 luty 2023 19:47 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 13 marzec 2024 19:32 Super User